אתיקה

אני רואה חשיבות ראשונה במעלה בקיום קוד אתי ברור וחד משמעי.
בהקימי את "אודי קינן – תכנון ובקרה פיננסית" אחת השאלות המרכזיות ששאלתי את עצמי היא, האם ניתן להעניק ללקוחותי שירות אמין, הוגן, מקצועי, שקוף, ולהצליח להתפרנס בכבוד. אתם קוראים את הכתוב כעת,  משום שאני מאמין שכן. בתפיסתי העסקית עומדים הלקוחות במרכז. אני מחוייב לעשות כל שביכולתי המקצועית ובהסתמך על נסיוני, על מנת לייצר ערך ללקוחותי. אני מחוייב לפעול באמונה שלמה ובכוונה שלמה על מנת להשיג את יעדי לקוחותי. אני רואה את לקוחותי ואותי צועדים כברת דרך ביחד. דרך זו נשענת על אמון רב המוקנה לי על ידי לקוחותי. אני מתחייב בכל צעד שאני עושה היום ואעשה בעתיד לזכור את האמון הניתן לי ולעשות כמיטב יכולתי להצדיקו.