שירותים

השירותים נחלקים ללקוחות פרטיים ולחברות.
לכל אחת מהקבוצות צרכים משלה ולכן גם את המענה שלה.

לקוחות פרטיים

כאשר ללקוח ישנה בעיה ספציפית נקודתית עליה הוא רוצה לבצע בדיקה כלשהי. לדוגמה, בדיקה האם קרן ההשתלמות מותאמת לרמת הסיכון הרצויה של הלקוח, האם הביצועים שלה טובים ביחס לשוק, האם דמי הניהול מוצדקים . בעיות מסוג זה ישנן כמעט אצל כל הלקוחות באחד ממוצרי ההשקעה. זה כמובן נובע מריבוי מוצרי ההשקעה הקיימים עבור הלקוחות. במקרה ועולה בעיה נקודתית ,ניתן לתת עליה פיתרון על ידי חוות דעת העוסקת בנקודה הספציפית. חוות הדעת היא תמורת תשלום על ידי הלקוח ובזאת היא מסתיימת. סוג זה של בדיקה מתאים ללקוחות אשר להם יש סוכן, הם שבעי רצון באופן כללי אך רוצים לבצע בדיקה נוספת לגבי מוצרים פיננסיים כלשהם.

בנוסף פיתרון מסוג זה מתאים ללקוחות אשר מנהלים כספים אצל יועץ ההשקעות בבנק או אצל מנהלי תיקים ורוצים עין נוספת שתבקר את ביצועי ההשקעות.

במידה וללקוח אין סוכן ,או שאין לו מנהל כספים,איתו הוא עובד באופן קבוע, ביכולתי להיות הסוכן של הלקוח ולבצע את השינוי הנדרש. זה מתאים למי שרוצה לעשות פעולה כלשהי אך אינו רוצה תכנון וליווי פיננסי כולל.

לרבים מהלקוחות ישנם כספים נזילים המושקעים בשוק ההון.

בחלק מהמקרים הם מנוהלים על ידי בתי השקעות ובחלק מהמקרים הם מנוהלים בצורה של ייעוץ השקעות מול היועץ בבנק.

אנו נותנים שירות של בקרה על הניהול/הייעוץ. כמה מהלקוחות יודעים מה היתה תשואת התיק המיועץ בבנק? האם היא היתה טובה נוכח מה שקרה בשוק? האם העמלות של הלקוח נמוכות דיין.

בניהול תיקי השקעות קל יותר לעקוב אחרי התשואות כיוון שהדוחות המופקים על ידי בתי ההשקעות ברורים ומסודרים. עם זאת גם כאן יש צורך לוודא כי תיק ההשקעות עומד ביעדיו גם מבחינת ניהול הסיכונים וגם מבחינת התשואות. כמו כן גם כאן יש לוודא את מבנה העלויות של התיק והאם ניתן לשפרו.

כפי שכתוב באתר בעמוד של התכנון הפיננסי, אני רואה צורך אמיתי לתת מענה כולל תחת קורת גג אחת לכל צרכיו הכלכליים של הלקוח , דרך ניהול כספים פנסיונים, פיננסים, הגנות בפני נקודות תורפה, ייעוץ מס, ליווי חשבונאי, תכנון ירושה וכו'. על מנת לתת פיתרון כזה ללקוח, יש להכיר את הלקוח בצורה מלאה ועמוקה וללוות את הלקוח על פני שנים רבות. בטיפול מלא בלקוח נעשה לפעמים שימוש ביועצים חיצוניים כגון, יועצי מס,רואי חשבון, עורכי דין וכדומה. לטעמי ככל שחולף הזמן הצורך במוצר זה רק עולה.

מפגישות עם מאות לקוחות ניתן לראות שונות גבוהה מאוד בין לקוחות "מתכנני עתיד" בצורה אסטרטגית ללקוחות "מגיבי מציאות" אשר מנסים לתת פיתרון בזמן אמת ללא תכנון אעסטרטגי. סוג כזה של שירות יכול להינתן בתשלום או דרך עמלות של מוצרי ההשקעה. זאת משום שאני משמש כסוכן.

כפי שצויין לעיל ניתן לתת מענה של תכנון פיננסי גם אם הלקוח אינו מעוניין להחליף סוכן.

לקוחות עסקיים

מתן מענה נקודתי לגבי בעיה ספציפית.
לדוגמה , האם הסכמי העמלות של הארגון עם סוכנות הביטוח שלו סבירים?
האם התוכניות הפנסיוניות של העובדים מתאימות לעובדים (למשל ביטוח מנהלים מול קרן פנסיה)?
השרות הזה הוא איננו תחליף לסוכן של החברה, אלא עין בוחנת ומבקרת. הוא יכול להיות חד או רב פעמי, תלוי בצרכי החברה.

סיוע לחברות להגדיר את צרכיהן מניהול השקעותיהם, סיוע בבחירת צורת הניהול, הטמעת שיטת הניהול בפועל, בקרה תקופתית שוטפת על ניהול הכספים במספר היבטים.

בין התחומים בהם מבוצעת הבקרה ניתן למנות האת התחומים הבאים:

  1. עמידה בהגדרות ההשקעה ובקריטריונים המוגדרים.
  2. עמידה בתשואה הנדרשת למול מדדי השוק.
  3. ביצוע ניהול סיכונים.
  4. קיום נוהל מסודר של פגישות עם מנהלי ההשקעות על מנת לבחון שינויים בזמן אמת.

אפשרות להיות סוכן בעבור הגוף. הכוונה בתחומים הפנסיונים והביטוחים.